Toimitusehdot

Päivitetty 21.8.2023

Suomen Pehmeä Ikkuna OY (y-tunnus 1715613-2) myy tuotteita yksityishenkilöille Euroopan alueella. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin.

Verkkokaupan yhteystiedot

Yleistä

Pikkuna.fi on tuotevalmistaja ja verkkokauppa, jossa tuotteiden myyjänä on Suomen Pehmeä Ikkuna Oy (y-tunnus 1715613-2, Teollisuustie 10, 54800 Savitaipale). Asiakkaiden ja Pikkuna.fi:n välisessä kauppasopimuksessa noudatetaan ensisijaisesti näitä sopimusehtoja ja muilta osin kuluttaja-asiakkaiden kanssa Suomen kuluttajalainsäädäntöä ja yritysasiakkaiden kanssa Suomen kauppalakia.

Pikkuna.fi ei vastaa sellaisesta tuotteen virheellisyydestä, toimituksen viivästymisestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, joka johtuu Pikkuna.fi:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (ylivoimainen este). Tällaisessakin tilanteessa Pikkuna.fi pyrkii palvelemaan asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla ja ilmoittaa asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

Pikkuna.fi:llä on oikeus päivittää näitä ehtoja harkintansa mukaan ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ovat luettavissa Pikkuna.fi-sivustolla.

Riitojen ratkaisu

Mikäli osapuolten välille syntyy kaupasta tai näistä sopimusehdoista erimielisyyttä, osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovinnolliseen neuvottelutulokseen, erimielisyys ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja-asiakas voi kuitenkin viedä riidan kotipaikkansa yleisen alioikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Asian saattamiseksi vireille kuluttajariita-lautakuntaan, tulee kuluttaja-asiakkaan ottaa yhteys kuluttajaneuvontaan.

Tuotteen tilaaminen

Asiakkaan tulee tutustua huolellisesti tuotteiden tuotetietoihin ennen tilaamista. Kaikki tuotteeseen liittyvät tiedot löytyvät Pikkuna.fi:n sivuilla.

Asiakasta sitova tilaus syntyy, kun asiakas lähettää tilauksen verkkokaupasta tai kirjallisesti vahvistamalla tilauksen sähköpostilla. Asiakasta kehotetaan tarkistamaan tilauksensa sisältö huolellisesti ennen tilauksen vahvistamista, sopimusehtojen hyväksymistä ja maksamista. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että tilaukseen liittyy maksuvelvollisuus.

Pikkuna.fi lähettää asiakkaalle tilausvahvistuksen ja tuotteiden piirustukset asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan velvollisuutena on tarkistaa, että tilausvahvistus sekä piirustukset vastaavat sisällöltään tilausta. Piirustusten tarkistus tulee suorittaa enintään 2:n viikon kuluessa tilauksen saapumisesta, tämän jälkeen tilaus siirtyy tuotantojonoon automaattisesti. Asiakas voi erikseen tapauskohtaisesti sopia asiakaspalvelun kanssa tilauksen sisällön muutoksista myös pidemmän aikaa.

Pikkuna.fi:lla on oikeus olla hyväksymättä tilausta. Pikkuna.fi saattaa olla hyväksymättä tilausta esimerkiksi sen vuoksi, ettei tuotetta tai sitä korvaavaa tuotetta ole enää saatavilla.

Asioidessaan Pikkuna.fi:ssä asiakkaan tulee aina antaa itsestään oikeat ja täydelliset tiedot. Vaadittavia tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, postiosoite sekä erikseen toimitusosoite, mikäli tuotteet toimitetaan eri osoitteeseen. Lisäksi asiakkaan on annettava tilauksesta täydelliset tuotteisiin liittyvät tekniset tiedot. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Mittatilaustuotteet

Pikkuna.fi:ssa on myynnissä asiakkaan tilauksen perusteella määrämittaan katkaistavia tai leikattavia tuotteita, joiden mitta-, väri- tms. valinnat asiakas tekee verkkokaupassa tilaamisen yhteydessä ennen tuotteen siirtämistä ostoskoriin. Pikkuna.fi ei vastaa asiakkaan valinnoissa mahdollisesti tekemistä virheistä. Asiakkaan tulee tarkistaa aina tilauksesta saamansa tilausvahvistus sekä asiakkaalle lähettämät tuotteiden kuvat kahden viikon kuluessa ostotilaushetkestä. Kun asiakas on vahvistanut tuotteiden piirustuksia, siirtyy tilaus tuotantojonoon. Mikäli kahden viikon kuluessa asiakas ei ole vahvistanut piirustuksia, Pikkuna.fi pitää oikeuden valmistaa ja lähettää tilauksen asiakkaalle tämän ilmoittamien mittojen ja muiden ominaisuuksien perusteella.

Pikkuna.fi:n valmistamia mittatilaustuotteita voi tilata myös sähköpostilla tai muutoin esim. puhelimitse, jolloin myyjä tekee tarjouksen tuotteesta asiakkaan toiveiden mukaan. Tarjous toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse ja sen voimassaoloaika ilmoitetaan tarjouksella.

Mikäli asiakas haluaa tehdä muutoksia mittatilaustuotteeseen siinä vaiheessa, kun asiakas on jo hyväksynyt tilauksen tai tuote on jo valmistuksessa, voivat kyseiset muutokset nostaa annettua hintaa tai olla mahdottomia toteuttaa tuotantoteknisistä syistä ja asiakas joutua tilaamaan uuden tuotteen. Mahdollisista tilaamisen jälkeen tapahtuvista muutoksista tulevat lisäkustannukset veloitetaan asiakkaalta. Mittatilaustuotteilla ei ole palautusoikeutta.

Hinnat ja maksaminen

Tuotteiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai erikseen ilmoitetun ajan. Tuotteet veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan, ostoskorista ja tilausvahvistuksesta ilmenevän hinnan perusteella.

Jos verkkokaupassa ilmoitetussa hinnassa on ollut virhe, ei hinta sido Pikkuna.fi:tä. Selvissä hintavirhetapauksissa Pikkuna.fi voi vedota erehdykseen, mikäli kyseessä on ollut niin ilmeinen virhe, että asiakkaan olisi pitänyt ymmärtää virheen olemassaolo. Pikkuna.fi pidättää oikeuden tilauksen perumiseen ilmeisissä tuote- tai hintavirhetapauksissa.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron, kun tilauksen toimitusosoite on Euroopan Unionin sisäpuolella. Mikäli tilausta tehdään EU:n ulkopuolelta, esimerkiksi norjasta tai Iso-Britanniasta, tuotteiden hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa vaan asiakas joutuu tilauksen saapuessa maksamaan sen (mukaan lukien tullimaksun) paikalliselle tullille tai kuljetusliikkeelle. Tuotteiden hinnat eivät sisällä toimitus- ja käsittelykuluja, vaan ne ilmoitetaan erikseen sekä välittömästi tilauksen yhteydessä että tilauksesta asiakkaalle lähetettävässä tilausvahvistuksessa.

Pikkuna.fi voi toisinaan tarjota asiakkaidensa käyttöön erilaisia alennuskoodeja. Alennuskoodeilla saa lähtökohtaisesti alennuksen vain tuotteista, ei toimituskuluista. Alennuskoodeihin voi liittyä tuotekohtaisia rajoituksia. Asiakas voi pääsääntöisesti käyttää samaa alennuskoodia vain kerran. Alennuksen saamiseksi alennuskoodin tulee olla voimassa tilauksen tekohetkellä ja se tulee rekisteröidä tilauksen yhteydessä. Alennusta ei voi aktivoida tilaukseen jälkikäteen. Yhteen tilaukseen voi käyttää vain yhden alennuskoodin. Jos tuotteita palautetaan, alennuskoodin ehtojen täyttymisedellytykset tarkistetaan.

Tilaus maksetaan kokonaisuudessaan tilausprosessin lopussa käytettävissä olevilla maksutavoilla. Maksutapahtuman tultua hyväksytyksi asiakkaan tilaus lähtee verkkokaupasta Pikkuna.fi:n käsittelyvaiheeseen. Maksun välittämisessä käytetään SSL-salattua tietoliikenneyhteyttä, jolloin maksaminen ja asiakkaan tiedot on suojattu alalla yleisesti tietoturvalliseksi katsotulla tavalla.

Mikäli asiakkaalla ei ole käytettävissään mitään ilmoitetuista maksutavoista, on asiakkaan mahdollista tehdä tilaus Pikkuna.fi asiakaspalvelun kautta sähköpostilla tai puhelimitse. Tällöin asiakaspalvelija kirjaa tilauksen järjestelmään ja lähettää ennakkolaskun asiakkaan sähköpostiosoitteeseen. Maksamalla laskun asiakas vahvistaa tilauksensa ja hyväksyy sen sisällön. Tilauksen käsittely siirtyy eteenpäin, kun suoritus on tullut Pikkuna.fi:n tilille.

Tuotteiden saatavuus ja toimituksen viivästyminen

Pikkuna.fi pyrkii siihen, että saatavilla olevista tuotteista olisi verkkokaupassa ajantasaiset ja oikeat tiedot, mutta aina ei voi kuitenkaan taata tietojen virheettömyyttä, eikä myytävien tuotteiden saatavuutta tai riittävyyttä. Tiettyjä tuotteita valmistetaan vain kausiluontoisesti tai rajallinen määrä, tai tuote saattaa muutoin olla tilapäisesti loppuunmyyty.

Jos tuotteiden toimittaminen viivästyy arvioidusta ajankohdasta, Pikkuna.fi pyrkii ilmoittamaan viivästyksestä asiakkaalle käyttäen asiakkaan ilmoittamia yhteystietoja ja antamaan asiakkaalle uuden arvion tuotteen toimitusajankohdasta. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen uuden arvion toimitusajankohdaksi, mikäli asiakas ei viivytyksettä ilmoituksen saatuaan vaadi tilauksen purkamista toimituksen viivästymisen johdosta. Mikäli tilauksen tekemisen jälkeen käy ilmi, että tilattu tuote on loppunut tilapäisesti tai pysyvästi, Pikkuna.fi ilmoittaa tästä mahdollisimman pian asiakkaalle.

Mikäli tilattua tuotetta ei ole lainkaan saatavilla, Pikkuna.fi hyvittää asiakkaalle tilatusta tuotteesta jo maksetun hinnan täysimääräisesti, ja kaupan katsotaan purkautuneen kyseisen tuotteen osalta.

Pikkuna.fi:ltä tilatut tuotteet toimitetaan pääsääntöisesti suoraan sen tehtaalta. Pikkuna.fi ei vastaa toimitusten viivästymisestä tai kaupan purkautumisesta mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Kuluttaja-asiakkailla on kuitenkin oikeus vedota tuotteiden toimittamisen viivästymisestä johtuviin kuluttajansuojalain mukaisiin oikeuksiinsa. Pikkuna.fi ei vastaa viivästyksestä, jos toimitus viivästyy tai tilausta ei voida lainkaan toimittaa asiakkaasta johtuvasta syystä (esim. asiakas on ilmoittanut virheelliset yhteystiedot).

Toimitus

Pikkuna.fi toimittaa tuotteita Euroopassa oleviin toimitusosoitteisiin, pois lukien poste restante -osoitteet. Tuotteiden arvioitu toimitusaika ja -tapa ovat tuotekohtaisia ja ilmoitetaan tuotekortilla.

Kotiin toimitettavat tuotteet kuljetetaan kohdeosoitteeseen, mutta toimitukseen ei kuulu esimerkiksi tuotteen siirtämistä rakennuksen yläkertaan tai sisäänkantoa. Suuret tuotteet toimitetaan jakeluauton viereen paikkaan, johon kunkin tuotetyypin kuljettamiseen tarvittavalla kuljetuskalustolla (täysperävaunusta pakettiautoon) pääsee, ellei tuotteen tiedoissa tuotekortilla ole muuta ilmoitettu. Kuljetusyritys ottaa yhteyttä ennen toimitusta. Noutopaikkaan (Posti tai Matkahuolto) toimitettavista tuotteista asiakas saa sähköpostitse ja/tai tekstiviestillä ilmoituksen, kun tilaus on noudettavissa. Tilauksen sisältäessä eri valmistajien tuotteita, ne toimitetaan erikseen.

Noutopaikasta lunastamattomat paketit ja paketit, joiden vastaanottamisesta asiakas on kieltäytynyt, palautuvat Pikkuna.fi:lle. Tällöin Pikkuna.fi on oikeutettu perimään asiakkaalta tuotteen palautumisesta aiheutuneet kulut.

Pikkuna.fi:ltä tilattujen, asiakkaalle kuljetettavien tavaroiden vahingoittumisesta tai katoamisesta kuljetuksen aikana vastaa Pikkuna.fi.

Tuotteiden tarkastaminen, reklamaatiot ja virhevastuu sekä takuu

Tuotteen tarkastaminen ja kuljetusvaurio

Kun asiakas on vastaanottanut toimituksen, tulee hänen viivytyksettä tarkistaa, että toimitetut tuotteet ovat ehjiä ja muutoin virheettömiä. Mikäli tuote toimitetaan suoraan asiakkaalle kuljetusliikkeen toimesta kannattaa tavaran saapuessa olla kotona. Asiakkaan tulee tavaraa vastaanottaessaan tarkistaa, että toimitus on sen mukana toimitettavan kuljetusasiakirjan (rahtikirja/lähete) mukainen ja vahingoittumaton.

Jos asiakas havaitsee kuljetusvaurion, tulee hänen tehdä siitä merkintä kuljetusasiakirjaan. Ilman mitään merkintää kuljetusasiakirjassa vastuu sellaisista virheistä, jotka ovat jo toimitushetkellä havaittavissa, jää asiakkaalle. Lisäksi asiakkaan tulee viivytyksettä virheen havaittuaan tehdä reklamaatio Pikkuna.fi:n asiakaspalveluun.

Reklamaatiot ja virhevastuu

Jos asiakas havaitsee tuotteen olevan virheellinen tai rikki, tulee tuotteesta tehdä viivytyksettä reklamaatio. Kuluttaja-asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus ilmoittaa virheestä kahden kuukauden kuluessa sen havaitsemisesta. Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen (kuitti/tilausvahvistus) reklamaation yhteydessä. Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti.

Mikäli tuotteessa vahvistetaan olevan virhe, Pikkuna.fi:llä on ensisijaisesti oikeus kohtuullisessa ajassa korjata virhe tai toimittaa tilalle virheetön tuote. Pikkuna.fi vastaa tuotteen virheestä lakisääteisen virhevastuun mukaisesti. Yritysasiakkaiden osalta Pikkuna.fi ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä.

Pikkuna.fi vastuu ei kata tuotteen vioittumista toimituksen jälkeen, tuotteen normaalia kulumista eikä tuotteen käyttöohjeiden ja hoito-ohjeiden vastaisesta käytöstä, huollosta tai muun kuin Pikkuna.fi tekemien korjaustoimenpiteiden johdosta aiheutunutta vioittumista.

Takuu

Pikkuna.fi myöntää tuotteilleen 2:n vuoden takuun. Asiakas on velvollinen tutustumaan tuotteen nettisivuilla oleviin huolto-ohjeisiin ennen tuotteen käyttöönottoa.

Pikkuna.fi:ltä tilattujen tuotteiden takuutodistuksena toimii tilauksen yhteydessä saatu tilausvahvistus.

Tilauksen palauttaminen sekä hyvitys

Tässä kohdassa esitetyt ehdot koskevat ainoastaan kuluttaja-asiakkaita. Yritysasiakkailla ei ole palautusoikeutta.

Palautusoikeus (peruutusoikeus)

Pikkuna.fi ei ota palautuksena vastaan asiakkaan omien mittojen mukaan valmistettuja tai muuten asiakasta varten räätälöityjä tuotteita. Huomaa myös, että asennettu tuote on hyväksytty tuote. Nämä rajoitukset perustuvat kuluttajansuojalakiin (luku 6, 16. §).

Tuotteen noutamatta jättäminen tai kieltäytyminen vastaanottamasta tuotetta ei peruuta tilausta tai merkitse palautusoikeuden käyttöä. Mahdolliset noutamatta jättämisestä aiheutuvat palautuskustannukset peritään asiakkaalta. Mikäli tuote on rikki tai viallinen, tai toimitettu tuote on väärä, tulee asiakkaan ottaa yhteyttä asiakaspalveluun sopiakseen tuotteen korjaamisesta, korvaamisesta tai palauttamisesta.

Pikkuna.fi ei tarjoa erillistä vaihto-oikeutta. Mikäli asiakas haluaa vaihtaa tilaamansa tuotteen, käsitellään tämä uutena tilauksena.

Henkilötietojen käsittely ja evästeet

Pikkuna.fi käsittelee asiakkaiden henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla.

Pikkuna.fi:n verkkokauppa käyttää evästeitä.