Installer selv og spar penger!

Vi målte og installerte ganske mange Pikkuna-elementer før disse instruksjonene ble fullført. Vi streber for at instruksjonene skal være så oversiktlige og enkle som mulig, slik at vi kan fokusere på produksjonen av elementet og slik at kunden kan installere produktet selv eller betale en ekstern innstallatør til å gjøre jobben. Dette har ført til både besparelser og kortere leveringstider.

Installasjonstips

Man kan velge forskjellige monteringstyper for Pikkuna-elementene. Det er også viktig at man følger veiledningen nøye, her er noen tips du kan følge:

 1. Krokene skal alltid festes først fordi spenningen i filmen alltid skjer i motsatt retning.
 2. Oversiden kan midlertidig festes på plass med en stiftemaskin for å gjøre installasjonsprosessen enklere.
 3. Start installasjonen fra den såkalte dominerende siden (f.eks. kanten med minst mulig fast overflate) og dra ut filmen i motsatt retning
 4. Ta hensyn til mulige begrensninger for installasjon på forhånd

Verktøy som kreves for installasjon:

 • Stiftemaskin (valgfritt)
 • Skrutrekker
 • Mulig stige

Levering inkluderer:

 • Borrehode til skrutrekkeren
 • Vrilås og skruer

Myke vinduer eller Pikkuna installeres utenfor Pikkuna-åpningen, og kantene skal festes til åpningens ramme. Når du ser på åpningen fra innsiden, skal du ikke kunne se kantene.


For å gjøre installasjonen av Pikkuna enklere, anbefaler vi å midlertidig feste dem med stiftemaskin, slik at elementet rettes ut og holdes på plass under installasjonen.


Hvis både sidekantene og toppkanten skal festes med vrilåser, anbefaler vi at installasjonen utføres i følgende rekkefølge: først festes venstre kant til rammen, deretter toppkanten og deretter høyre kant. Vær imidlertid oppmerksom på at dette er en generell anbefaling, og den optimale installasjonsrekkefølgen kan variere avhengig av den spesifikke terrassen. Du står fritt til å bytte ut venstre og høyre kanter, eller starte med toppkanten hvis du foretrekker det. For beste resultat er det viktig å merke seg at bunnen alltid skal installeres sist.


Venstre kant

Tre en vrilås gjennom øyet i det øvre venstre hjørne og plasser den slik at innsiden av rammen er i samsvar med innsiden av Pikkuna. Merk posisjonen til vrilåsen med en blyant. Løsne hjørnet av PVC-skjermen fra vrilåsen, og fest deretter vrilåsen på den merkede posisjonen med skruer.

Fest vrilåsene en etter en langs venstre kant av åpningen, start ovenfra og beveg deg nedover. For dette:

 1. Tre en vrilås gjennom neste øye og plasser den slik at kanten av Pikkuna følger kanten av stolpen
 2. Merk posisjonen til vrilåsen med en blyant.
 3. Løs kanten av PVC-skjermen fra vrilåsen og flytt den litt (ca. 2 mm) ned fra den merkede posisjonen for å sikre tilstrekkelig spenning i filmen.
 4. Fest vrilåsen med skruer.
 5. Tre grommet på vrilåsen og fest den. Hvis det krever litt fysisk anstrengelse å få grommet på den sikrede vrilåsen, er spenningen tilstrekkelig.

Øvre kant

Når venstre kant av elementet er festet til rammen, fest vrilåsene langs den øvre kanten av åpningen, en etter en fra venstre til høyre. Pass på at kanten av Pikkuna følger den øvre kanten av rammen, og flytt hver vrilås omtrent 2 mm til høyre fra den markerte posisjonen før du fester den med skruer for å sikre tilstrekkelig spenning i PVC-skjermen.

Høyre kant

Fest vrilåsene langs høyre kant av åpningen en etter en ovenfra og ned. Når du fester høyre kant av elementet, flytter du hver vrilås omtrent 2 mm nedover og 5-10 mm til høyre (avhengig av bredden på elementet) fra den merkede posisjonen for å sikre tilstrekkelig spenning.

Nederste kant

Hvis bunnen av elementet ditt også er festet med vrilåser, fest dem på samme måte som for sidene og toppkanten, men flytt vrilåsene ned med 5-10 mm (avhengig av åpningens høyde) fra den merkede posisjonen.

Hvis det er en vektpose i bunnen av elementet, må den ferdigkuttede vektstangen som er inkludert i leveringspakken, plasseres i lommen som vist i siste steget av installasjonen.


Når vinduet er montert, sjekk at det er godt nok strammet. Hvis en kant ikke er stram nok, kan du alltid flytte festeposisjonen litt. Jo bedre du spenner Pikkuna under installasjonen, jo raskere og bedre utjevnes den!

Verktøy som kreves for installasjon:

 • Tang
 • Borremaskin
 • Mulig stige

Levering inkluderer:

 • Kroker

Krokmontering brukes når det ikke er rammeoverflate på noen av kantene til elementet. Å feste med kroker er mulig i hvilken som helst overflate som er i en 90-graders vinkel. Legg merke til når du informerer dimensjoner at kantbredden som kreves for krokfestet går INNE i den indre dimensjonen, dvs. beregnes automatisk.


For å forenkle monteringen er krokene anbefaler vi at du noterer deg selv, for eksempel ved å trekke snoren langs monteringslinjen slik at krokene enkelt kan monteres langs samme linje.


Avstanden mellom krokene er markert på tegningen, ut ifra dette borer man først hull som man så skrur krokene inn i.


Det er let å skru inn krokene i hullet ved å bruke tangen. Jo dypere krokene skrus, jo sterkere festes elementet i veggen.


I sluttsteget setter du Pikkuna på plass og kontrollerer og hvis nødvendig, justerer avstanden og dybden til krokene.

Verktøy som kreves for installasjon:

 • Stiftemaskin
 • Mulig stige

Levering inkluderer:

 • Borrelåsbånd

Å feste med borrelåsbånd er den enkleste måten og man trenger ingen store verktøy.


Vi anbefaler at du begynner med å kontrollere hvor borrelåsremmen skal plasseres og deretter fester den med stiftemaskinen.


Når man vet hvor man skal plassere borrelåsbåndet starter man med å feste den andre delen av båndet som er inkludert i leveringen.

Båndet bør festes med 2 stifter per 10 cm. Vi anbefaler at man kun bruker stifter som er værbestandige og galvaniserte.


Klart! Når borrelåsbåndet er på plass er det enkelt å montere Pikkuna-elementet.

Jo bedre du strammer Pikkuna under installasjonen, desto raskere og bedre vil den glatte ut!

Verktøy som kreves for installasjon:

 • Stiftemaskin (valgfritt)
 • Skrutrekker
 • Mulig stige

Levering inkluderer:

 • Skruer

Myke vinduer eller Pikkuna installeres utenfor Pikkuna-åpningen, og kantene skal festes til åpningens ramme. Når du ser på åpningen fra innsiden, skal du ikke kunne se kantene.

For å gjøre installasjonen av Pikkuna enklere, anbefaler vi å midlertidig feste dem med stiftemaskin, slik at elementet rettes ut og holdes på plass under installasjonen.


Det er best å starte monteringen av vinduene fra toppen. Fest det ene hjørnet til ønsket posisjon og stram så mye som mulig i motsatt retning. Vi anbefaler å feste skruene en om gangen. Prøv å feste skruene 1–2 centimeter fra ytterkanten av vinduet. Avstanden mellom skruene skal være 20–40 centimeter.


Når den øvre kanten av Pikkuna-elementet er godt på plass og stram nok, flytt til sidene. Strekk ut hjørnene i de nedre kantene slik at Pikkuna ikke får store folder. Fest også med skruer.


Når vinduet er montert, sjekk at det er stramt nok. Dersom en kant ikke er stram nok, kan du alltid flytte festposisjonen litt. Jo bedre du strammer Pikkuna under monteringen, jo raskere og bedre utjevnes den!


For opprulling inkluderer leveringen såkalte hengestropper med egne fester. Brakettene monteres over toppen av elementet og med en avstand på ca. 1m fra hverandre for å sikre et stabilt resultat.

Be om hjelp ved behov

Et lite Pikkuna-element er veldig enkelt å installere alene, men et større element installeres best av 2 personer.

Observer temperaturen

Vinduet er enkelt å installere ved temperaturer over +5°C, men under kalde temperaturer mister den elastisiteten og nødvendig tilstramming blir umulig uten separat oppvarming. Som tilleggsutstyr, tilbyr nettbutikken vår en varmeblåser, som gjør at vinduet kan strekkes i åpningen selv ved minusgrader. Med samme apparat kan du rette filmen hele året på et blunk, for eksempel etter en lang periode med rulling.

Varmepumpe

Stram produktet godt

Riktig installasjon av Pikkuna-elementet avgjører hvordan produktet ser ut til slutt. Det er viktig at man strammer produktet godt under installeringen. Kun ved å stramme produktet tilstrekkelig vil du få en perfekt jevn overflate, da Pikkuna-elementet er helt klar uten folder eller ujevnheter.

Gratulerer, nå er det klart!

Nå kan du nyte komforten av et beskyttet uterom.

Det tar noen dager for materialet å rette seg ut. Prosessen påvirkes av både solskinn og høye temperaturer. Vi anbefaler derfor å ikke rulle opp eller å ta bort Pikkuna de første ukene, før elementet har nådd sin endelige form.

Husk at Pikkuna ikke må vaskes med sterke vaskemidler, men kun med såpevann! Det beste er å tørke av dem med en fuktig klut eller vaske med vann ved lavt trykk. Jo mer nøye du tar vare på dem, jo ​​lenger varer de.

Bruksanvisning