Pikkuna brukermanual

Myke vinduer som varer i mange år om de behandles med omsorg

Hold vinduene stramme i et par uker etter monteringen

Det anbefales ikke at man ruller opp vinduene under den første uken etter monteringen, dette fordi produktet må få sette seg og rette seg under sin egen vekt.

Opprulling

Du kan rulle opp et Pikkuna vindu kun når det er helt tørt.

Åpne vinduene

Opprullede vinduer bør åpnes minst en gang per andre måned. Det lønner seg også å sjekke tilstanden og rense dem for mulig smuss og støv.

Advarsel

Ild, gnister, sigaretter, varme eller visse formål kan skade myke vinduer

Rengjøring

Rengjør vinduene med vann eller såpevann, med en myk duk eller svamp. Du kan også bruke høytrykksvann (vær varsom her) med en meters avstand på minst 1,5 meter. Unngå løsemidler og andre sterke stoffer, som VINDUSVASK.

Ekstreme værforhold

Ved sterk vind (over 12m/s) bør du åpne eller rulle opp vinduene helt, ikke ha dem halvåpent.

Vintervedlikehold

Ikke rull opp vinduene om vinteren. Før temperaturen synker til under +5°C grader er det lurt å rette opp vinduene og feste dem til brakettene.