General installation tips&tricks

Different mounting methods can be chosen for the pikkuna elements. However, it is important to follow a certain installation sequence, here are a few tips:

 • Hooks must always be installed first, as tensioning always takes place in the opposite direction.
 • The upper edge can be temporarily fastened in place with a stapler to ease the installation process.
 • Next, install the side edges
 • The bottom edge is always installed last

Installation tools required

 • Pliers
 • Drilling machine
 • Possible ladder

Delivery includes:

 • Hooks

Hook-installation is used when there is no frame surface for an edge of the element. With hooks, attachment is possible to any wooden surface at a 90-degree angle. Note when informing dimensions that the edge width required for the hook attachment goes INSIDE the inner dimension i.e. is calculated automatically.


To simplify the straight and accurate installation of the hooks, we recommend that you make a note for yourself, for example by pulling the string along the installation line so that the hooks can be easily installed along the same line.


The distance between the hooks is marked in the drawing, according to which pre-holes are drilled in the frame, into which the hooks are then screwed.


The hooks are easy to twist into the pre-holes using pliers. The deeper the hook is twisted, the more tightly the element will be attached to the wall.


In the final stage, the small distances and depths of the hooks are put in place and corrected if necessary.

Asennusta varten tarvitsemat työkalut

 • Nitoja (vapaaehtoinen)
 • Ruuvimeisseli tai ruuvinväännin
 • Mahdolliset tikkaat

Toimitussisältöön kuuluvat:

 • Ruuvit kiinteää kiinnitystä varten
 • Kärki ruuvinvääntimeen
 • Kääntökiinnikkeet ja niiden ruuvit

Pehmeä ikkuna™ eli Pikkuna asennetaan pikkuna-aukon ulkopuolelle, ja sen reunusten on oltava kiinnitetty aukon runkoon. Kun katsot aukkoa sisältä päin, reunusten ei pitäisi näkyä.


Pikkunoiden asennuksen helpottamiseksi suosittelemme, että kiinnität ne väliaikaisesti ensin nitojalla, jotta elementti suoristuu ja pysyy asennuksen aikana paikallaan.


Kääntökiinnikkeet kiinnitetään seuraavasti: ruuvaa ensin yläkulmien kiinnikkeet paikalleen ja siirry vasta sitten alakulmiin. Muista pingottaa ikkunakalvo hyvin!


1. Vasen reuna

Kun pikkunan kulmat ovat paikoillaan, pujota kääntökiinnikkeen silmukan reikien läpi ikkunan vasenta reunaa pitkin. Tämän jälkeen aseta kannattimet ylhäältä alas niin, että pikkunan reuna kulkee pitkin pylvään reunaa. Merkitse kynällä kunkin kääntökiinnikkeen paikka. Irrota sen jälkeen elementin vasen alakulma kääntyvästä kannattimesta ja kiinnitä sivukiinnikkeet ruuveilla merkintöjä pitkin. Liu’uta sitten kaikki vasemmanpuoleiset silmukat kiinnikkeisiin ja kiinnitä.

2. Oikea reuna

Seuraava vaihe on tehdä sama oikealle puolelle. Merkitse kiinnityskohdat kynällä vetämällä ikkunaa vaakatasossa. Irrota sitten elementin oikea alakulma kiinnikkeestä ja kiinnitä oikeanpuoleiset kiinnikkeet ruuveilla merkintöjen mukaan. Liu’uta sitten kaikki oikeanpuoleiset silmukat kiinnikkeiden yli ja kiinnitä.

3. Alareuna

Pikkuna-elementin alareuna voi olla kiinnitetty joko kääntökiinnikkeisiin tai varustettu painotaskulla. Molemmat vaihtoehdot ajavat samaa asiaa: elementin on oltava kiristetty kaikilta sivuilta.


Kun ikkuna on asennettu, tarkista, että kireys on riittävän luja. Jos joku reuna ei ole tarpeeksi kireä, voit aina hieman siirtää kiinnikkeen paikkaa. Mitä paremmin kiristät pikkunan asennuksen aikana, sitä nopeammin ja paremmin se tasoittuu!

Asennusta varten tarvitsemat työkalut

 • Nitoja
 • Mahdolliset tikkaat

Toimitussisältöön kuuluvat:

 • Velcrotarra

Velcrotarrakiinnitys on helpoin kiinnitystapa eikä sitä varten tarvita suurempia työkaluja.


Suosittelemme ennen kiinnityksen aloittamista tarkistamaan, mihin kohtaan tarra tulee ja vasta sen jälkeen aloittamaan sen nitomisen. Mikäli elementillänne velcrokiinnitys ei ole kaikilla puolilla, niin suosittelemme kiinnittämään ensin muut sivut (yläreuna, sitten sivureunat ja alareuna viimeksi).


Kun kiinnityskohta on tiedossa, kiinnitetään siihen nitojalla paketissa tullut toisen osan tarrasta.


Valmista! Nyt velcrotarrakiinnitys on paikalla ja siihen on helppoa asentaa pikkuna elementti.

Asennusta varten tarvitsemat työkalut

 • Nitoja (vapaaehtoinen)
 • Ruuvimeisseli tai ruuvinväännin
 • Mahdolliset tikkaat

Toimitussisältöön kuuluvat:

 • Ruuvit

Pehmeä ikkuna™ eli Pikkuna asennetaan pikkuna-aukon ulkopuolelle, ja sen reunusten on oltava kiinnitetty aukon runkoon. Kun katsot aukkoa sisältä päin, reunusten ei pitäisi näkyä.

Pikkunoiden asennuksen yksinkertaistamiseksi suosittelemme, että kiinnität ne ensin nitojalla, jos talon runko sen sallii. Näin on helpompaa irrottaa yksi sivu ja kiristää sen.


On parasta aloittaa ikkunoiden kiinnittäminen ylhäältä. Kiinnitä yhden kulman haluttuun kohtaan ja kiristä sitten pikkuna mahdollisimman paljon vastakkaiseen suuntaan. Suosittelemme kiinnittää ruuvit jokainen seuraava kerrallaan. Yritä kiinnittää ruuvit 1–2 senttimetriä reunuksen ulommaisesta reunasta. Ruuvien välisen etäisyyden tulisi olla 20–40 senttimetriä.


Kun pikkunan yläosa on tukevasti paikallaan ja hyvin kireällä, siirry sivuille. Venytä alakulmia niin, että pikkunassa ei ole suuria taitoksia. Kiinnitä myös ruuveilla.


Kun ikkuna on asennettu, tarkista, että kireys on riittävän luja. Jos joku puoli ei ole tarpeeksi kireä, voit aina asentaa sen uudelleen. Mitä paremmin kiristät pikkunan asennuksen aikana, sitä nopeammin ja paremmin se tasoittuu!


If there is a weight pocket at the bottom of the element, the precut weight bar included in the package of delivery must be placed in the pocket at the last stage of installation.


For rolling-up the delivery includes so-called hanging straps with their own fasteners. The brackets are installed above the top of the element and at a distance of about 1m from each other to ensure a sturdy suspension.

Ask for another pair of hands

A small Pikkuna-element is really easy to install solo, but a larger element is best installed by 2 people.

Consider the outside temperature

Pikkuna-elements made of PVC film is best installed at temperatures above + 5C as it loses its elasticity and becomes difficult to tighten properly. The same goes for the sunscreen, because that too is PVC. Made of winter-installable PU film, Pikkuna retains its elasticity, ie its installability all year round in any weather.

Ensure proper tension

Pikkuna's proper installation to a large extent determines the final product's appearance. Please ensure sufficient tension during installation. Strong tension is a key to completely flat surface without folds or unevenness.

Congratulations, installation is done!

You can now enjoy the comfort of a protected outdoor space.

It usually takes a few days for the material to straighten itself(if tighten well). It is affected by both sunshine and heat. We do not recommend rolling your pikkunas up or removing them for the first 1-2 weeks before it takes on its final shape.

Remember that the PVC should not be washed with harsh detergents, but use soapy water! It is best to wipe it with a damp cloth or wash with light pressure water. The more carefully you use it, the longer it stays bright.