Installera enkelt!

Vi hade mätt och installerat ganska många pikkunan innan dessa instruktioner blev klara. Vi strävar efter att instruktionerna ska vara så tydliga och enkla som möjligt, så att vi kan fokusera på produktionen av pikkunat och så att kunden själv kan installera produkten eller betala en utomstående entreprenör för installationen. Detta har lett till både inbesparingar och kortare leveranstider.

Installationstips

Man kan välja olika fästen till Pikkuna-elementen. Det är dock viktigt att man följer en viss installationsordning, här följer en del tips:

 1. Krokfästena fästs först eftersom spänningen av filmen alltid sker i motsatt riktning.
 2. Övresidan kan man tillfälligt fästa med nitar så att man inte behöver ta hänsyn till elementets vikt under installationen.
 3. Påbörja installationen från den så kallade dominerande sidan (t.ex. kanten med minsta möjliga fixerade yta) och dra ut filmen i motsatt riktning
 4. Ta hänsyn till eventuella installationsbegränsningar i förväg

Verktyg som behövs för installation:

 • Häftapparat (frivillig)
 • Skruvmejsel eller skruvdragare
 • Möjlig stege

Medföljer i leveransen:

 • Borrhuvud till skruvdragaren
 • Vridfästen och skruvar till dessa

Mjuka fönster alltså Pikkuna™ installeras utanför pikkuna-öppningen, och dess kanter bör vara fastsatta i öppningens stomme. När du ser öppningen från insidan ska du inte kunna se kanterna.


För att underlätta installationen av pikkunat rekommenderar vi att ni temporärt sätter fast dem med häftapparat så att elementen rätas ut och hålls på plats under installationen.


Om både sido- och överkant ska monteras med vridlås rekommenderar vi att du gör installationen i följande ordning: först fästs vänster kant på ramen, sedan överkant och sedan höger kant. Observera dock att detta är en allmän rekommendation och att den optimala monteringsordningen kan variera beroende på den specifika terrassen. Du får fritt byta ut höger och vänster kant, eller börja med den övre kanten om du föredrar det. Det är viktigt att notera att den nedre kanten alltid ska fästas sist för bästa resultat.


Vänster kant

Trä ett vridlås för vänster övre hörn genom öglan för vänster övre hörn och placera vridlåset så att ramens inre hörn ligger i linje med Pikkunas inre hörn. Markera vridlåsets position med en penna. Lossa elementets hörn från vridlåset och fäst sedan vridlåset i den markerade positionen med hjälp av skruvar.

Fäst vridlåsen en efter en längs öppningens vänstra kant, med början uppifrån och ner. För detta:

 1. Trä ett vridlås genom nästa ögla och placera den så att Pikkunas kant löper längs stolpens kant.
 2. Markera platsen för vridlåset med en penna.
 3. Lossa elementets kant från vridlåset och flytta den något (ca 2 mm) nedåt från den markerade positionen för att säkerställa tillräcklig spänning på Pikkuna elementet.
 4. Fäst vridlåset med skruvar.
 5. Sätt öglan på vridlåset och fäst den. Om det krävs en viss fysisk ansträngning för att sätta öglan på det säkrade vridlåset är spänningen tillräcklig.

Övre kant

När elementets vänstra kant är fäst vid ramen, fäst vridlåsen längs öppningens övre kant en efter en från vänster till höger. Se till att Pikkunas kant löper längs ramens överkant och flytta varje vridlås ca 2 mm till höger från den markerade positionen innan du fäster den med skruvar för att säkerställa tillräcklig spänning på Pikkuna-elementet.

Höger kant

Fäst vridlåsen längs öppningens högra kant en efter en från toppen till botten. När du fäster elementets högra kant ska du flytta varje vridlås ca 2 mm nedåt och 5-10 mm åt höger (beroende på elementets bredd) från den markerade positionen för att säkerställa tillräcklig spänning.

Nedrekanten

Om elementets nedre kant också är monterad med vridlås, fäst dem på samma sätt som för sido- och överkanten, men flytta vridlåsen 5-10 mm nedåt (beroende på öppningens höjd) från den markerade positionen.

Om elementet har en viktficka i nedrekanten bör man lägga till viktstången, som ingick i levernasen, i fickan under installationens sista skede.


När fönstret är installerat, kontrollera att det är spänt tillräckligt hårt. Om någon kant inte är tillräckligt spänd kan du alltid flytta litet på fästets plats. Ju bättre du spänner pikkunat under installationen, desto snabbare och bättre jämnas den ut!

Verktyg som behövs för installation:

 • Tång
 • Borrmaskin
 • Möjlig stege

Medföljer i leveransen:

 • Krokar

Krokfäste används då man inte har någon stödyta för någon av pikkunas sidor. Fäste med krokar är möjligt i vilken som helst träyta som är i en 90 graders vinkel. Observera vid mätningen att fäste med krokar kräver en kant som bör ingå i inremåttet av pikkuna-öppningen.


För att förenkla inställningen av krokarna rekommenderar vi att man gör ett märke till sig själv genom att exempelvis dra ett snöre efter installationslinjen så att det blir enkelt att installera krokarna efter samma raka linje.


I ritningen finns krokarnas avstånd till varanda utsatt, utgående från detta borrar man först hål i vilka man sedan skruvar fast krokarna i.


Det är lätt att skruva in krokarna i hålen med hjälp av tången. Ju djupare krokarna skruvas, desto starkare är elementet fast i väggen.


I slutskedet sätter man pikkunat på plats och kontrollerar och fixar vid behov till krokarnas avstånd och djup.

Verktyg som behövs för installation:

 • Häftapparat
 • Möjlig stege

Medföljer i leveransen:

 • Kardborreband

Att fästa med kardborreband är det enklaste sättet och man behöver inga större verktyg.


Vi rekommenderar att man börjar medan att kontollera var kardborrenbandet ska placeras och först sen fäster det med häftapparaten. Om man inte använder fäste med kardborreband på alla elementets sidor rekommenderar vi att man först fäster övriga sidor (i ordningen övrekant, sidorna och nedrekanten sist).


När man vet var man ska placera kardborrebandet börjar man med att fästa den andra delen av bandet som kommit med leveransen.

Bandet bör fästas med 2 stift per 10 cm. Vi rekommenderar att man endast använder stift som är väderbeständiga och galvaniserade.


Klart! När kardborrebandet är på plats är det lätt att installera pikkuna elementet.

Ju bättre du spänner pikkunat under installationen, desto snabbare och bättre jämnas den ut!

Verktyg som behövs för installation:

 • Häftapparat (frivillig)
 • Skruvmejsel eller skruvdragare
 • Möjlig stege

Medföljer i leveransen:

 • Skruvar

Mjuka fönster alltså Pikkuna™ installeras utanför pikkuna-öppningen, och dess kanter bör vara fastsatta i öppningens stomme. När du ser öppningen från insidan ska du inte kunna se kanterna.

För att underlätta installationen av pikkunat rekommenderar vi att ni temporärt sätter fast dem med häftapparat så att elementen rätas ut och hålls på plats under installationen.


Det är bäst att påbörja installationen av fönstren uppifrån. Sätt fast ett hörn på en passande plats och spänn sedan pikkuna så mycket som möjligt i motsatt riktning. Vi rekommenderar att man sätter fast varpå följande skruv i taget. Försök att sätta skruvarna 1-2 centimeter från den yttersta kanten av kanten på fönstret. Mellanrummet på skruvarna bör vara 20-40 centimeter.


När pikkunas övrekant är stadigt på plats och mycket spänd, förflytta dig till sidorna. Sätt fast skruvarna en efter en, från toppen till botten, och dra åt elementet en aning med varje skruv.


När fönstret är installerat, kontrollera att det är spänt tillräckligt hårt. Om någon kant inte är tillräckligt spänd kan du alltid flytta litet på fästets plats. Ju bättre du spänner pikkunat under installationen, desto snabbare och bättre jämnas den ut!


För upprullning och upphängning av pikkunat ingick i leveransen även så kallade upphängningsband med sina egna fästen. Dessa fästen installeras ovanför elementets övrekant med ungefär en meters avstånd från varandra för att säkra en stabil upphängning.

Be om hjälp vid behov

De små pikkunat kan man installera ensam men vid installationen av ett större element bör man vara två.

Observera temperaturen

Fönstret är lätt att installera vid temperaturer över +5°C, men vid frostgrader förlorar det sin elasticitet och nödvändig åtdragning blir omöjlig utan separat uppvärmning. Som ett valfritt tillbehör erbjuder vår onlinebutik en värmefläkt som gör det möjligt att sträcka fönstret i öppningen även vid subnolltemperaturer. Med samma enhet kan du räta ut filmen året runt på nolltid, till exempel efter en lång period av upprullning.

Värmepump

Spänn produkten väl

En välgjord installation av pikkunat avgör långt hur produkten ser ut i slutändan. Observera att man bör spänna produkten väl under installationen. Endast genom att spänna produkten tillräckligt får man en fullkomligt jämn yta, då pikkuna är fullkomligt klar utan vikningar eller ojämnheter.

Grattis, nu är det klart!

Nu kan du njuta av ditt skyddade uterum.

Det tar några dagar för materialet att räta ut sig. Processen påverkas av både solsken och höga temperaturer. Vi rekommenderar inte upprullning eller borttagning av pikkunat under de första veckorna, innan de fått sin slutgiltiga form.

Kom ihåg att man inte ska tvätta pikkunat med starka tvättmedel utan endast använda såpvatten! Det bästa är att torka av dem med en fuktig trasa eller tvätta med vatten i lågtryck. Ju noggrannare man tar hand om dem, ju längre hålls de klara.

Bruksanvisning